Nieuw Nest bijeenkomsten


CreAmClub heeft het initiatief genomen om bijeenkomsten op te starten in verschillende broedplaatsen en cultuurplekken in Amsterdam Nieuw West, met de passende naam ‘Nieuw Nest’.

De Nieuw Nest bijeenkomsten  zijn er voor iedereen die belangstelling heeft voor het programma, voor kunst en cultuur binnen Nieuw West en de locatie.

Nieuw Nest  is geen cultuur netwerkborrel voor de culturele/cretieve sector maar richt zich tot een veel breder publiek en heeft meer het karakter van een open broedplaatsendag.


Met deze NN bijeenkomsten wil CreAmClub het sociaal-maatschappelijke, economische en culturele belang van de culturele/creatieve sector In Nieuw West onderstrepen én de belangrijke rol van de broedplaatsen en cultuurplekken daarin accentueren en versterken.


Het zijn bijeenkomsten waar het cultureel programma het belangrijkste onderdeel is (theater, film, muziekoptreden, exposities  en performances etc.).

Tevens biedt het een platform voor lezingen, informatie-overdracht, en het lanceren van nieuwe initiatieven.

NN wordt  2 keer per jaar gehouden, in april en oktober.

De organisatoren in de broedplaatsen zijn vrij om de NN bijeenkomsten zoveel mogelijk zelf in te vullen, mits het cultureel en informatief is.

Culturele ondernemers die zelf actief zijn in de broedplaatsen en cultuurplekken waar de NN bijeenkomsten worden gehouden, kunnen uiteraard hun eigen activiteiten extra onder de aandacht brengen.

Denk aan Radion in ACTA , KunstWest en Westside in de Vlugt, de Hofdames in HW10, The Beach in Garage Notweg, Coffeemania in OH3.

De bijeenkomsten zullen op de vrijdagmiddag vanaf 4-5 uur worden gestart aaneensluitend op het eind van de werkdag en week.


Tijdlijn:

NN #1  19 feb. ’16    broedplaats Garage Notweg, Osdorp.

NN #2  13 mei ’16    broedplaats HW10,Slotervaart.

NN #3  9 dec.  ‘16    broedplaats De Vlugt, Slotermeer.

NN #4  3 maart ’17  Talentenhuis Osdorp

NN #5  8 dec. ’17     broedplaats LELY, Slotervaart.


Met dank aan Urban Resort voor (mede)programmering, sponsoring en ondersteuning van NN #2, NN #3, en NN #5.


Vriendelijke groet, 

Irene Kopp, Theo Haring. 

Stichting CreAmClub